Socialpsykologi er en videnskabelig disciplin, der udforsker samspillet og den gensidige påvirkning mellem individet og dets sociale omgivelser. Vigtige begreber i socialpsykologien er rolle, normer, holdning, gruppe, attribution, organisation og institution. I socialpsykologien fokuseres på personen, processen eller de sociale omgivelser. Der skelnes mellem en psykologisk og en sociologisk socialpsykologi. Hele artiklen