Steinar Kvale, 1938-2008, norsk psykolog. Kvale var professor i pædagogisk psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, og leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling samme sted. Hans væsentligste forskningsområder var eksaminer og mesterlære samt forskningsmetodologiske aspekter ved interviewmetoden. Han disputerede med Prüfung und Herrschaft i 1972 og har desuden bl.a. udgivet Psychology and Postmodernism (1992) og Inter-Views: An Introduction to Qualitative Research Interviewing (1996).