Pædagogisk psykologi, psykologisk disciplin, som omhandler den del af personlighedsudviklingen, der gennem opdragelse og undervisning sigter mod at skabe varige forandringer mht. viden, færdigheder, holdninger og handlemuligheder. Se også psykologi.