Henry A. Murray, Henry Alexander Murray, 1893-1988, amerikansk psykolog, der i 1930'erne ved Harvard University sammen med Gordon Allport grundlagde den moderne personlighedspsykologi. Hans teoretiske orientering var psykoanalytisk inspireret, men hans særlige interesse var de menneskelige behov, som han udforskede og klassificerede i en stort anlagt undersøgelse publiceret i værket Explorations in Personality (1938). Af dette arbejde udsprang også hans meget anvendte projektive test Thematic Apperception Test (TAT), se psykologiske test.