Personlighed. Tegneren Anne-Marie Steen Petersen har understreget de karakteristiske ansigtstræk i sin karikatur af Uffe Ellemann-Jensen, samtidig med at hun giver sin egen tolkning af personligheden bag den fysiske fremtræden ved at lade ham posere som Solkongen i Hyacinthe Rigauds maleri Ludvig 14. (1701, Louvre). Tegningen fra Ekstra Bladet 1983 havde titlen Intet over og intet ved siden af.

.

Personlighed er individuel stil med hensyn til følelser, mellemmenneskelige relationer, oplevelser, holdninger og motivation. Man taler således om personlig udstråling, en farverig, handlekraftig, etisk, kreativ osv. personlighed.

Personlighed i dagligdags sprogbrug

I dagligdagen anvendes betegnelsen personlighed gerne på to måder: Enten for et menneskes mere overfladiske offentlige fremtræden som jovial, charmerende osv. og for dets måde at udføre en rolle på. I disse betydninger nærmer personlighed sig de sider af begrebet person, der henviser til at bære en maske til skue, også kaldet persona.

Begrebet i personlighedspsykologien

I personlighedspsykologien forstås personlighed som helheden af de centrale og forholdsvis varige egenskaber hos et menneske, der karakteriserer dets individuelle væremåde og adskiller det fra andre.

Undertiden bruges udtrykket karakter synonymt for personlighedskarakteristika. Fx er nogle mennesker gennemgående udadvendte, mens andre er mere reserverede, nogle er frejdige og andre sky, nogle omhyggelige og andre sløsede osv. Når sådanne egenskaber synes at være nogenlunde stabile over tid og kun ændres langsomt (om overhovedet) samt giver sig nogenlunde ensartede udslag i mange situationer (men ikke nødvendigvis alle), kendetegner de den pågældende. De er medvirkende årsager til dennes fremtræden og adfærd.

Personlighedstyper

Den tidligste personlighedspsykologi beskrev mennesker som typer. Typologien går helt tilbage til den græske antik hos Theofrast, som forfattede skitser af "den nærige", "den forfængelige" og en god snes andre markante "karakterer", der er det græske ord for personlighed. Sådanne typer kendes også fra Molières og Ludvig Holbergs komedier, men i det hele taget er store dele af dramatikken og romanlitteraturen personlighedspsykologi i fiktionsform.

Fra antikken stammer også de fire temperamentstyper: den melankolske, den flegmatiske, den koleriske og den sangvinske. Disse indgår stadig som komponenter i nogle personlighedspsykologiske teorier, fx hos Hans Jürgen Eysenck.

Personlighedstræk og dimensioner

Mange typologier giver et skematisk forenklet og dermed fortegnet billede af personligheden. Derfor er en multidimensional beskrivelse af mennesker ved hjælp af personlighedstræk mere anvendt. Personlighedsdimensioner afspejler varige egenskaber som fx de allerede nævnte træk frejdig og sky, der gennemtrænger et individs tanker og adfærd. Til forskel fra typologier antages trækkene at udgøre et kontinuum, således at meget få mennesker — om overhovedet nogen — kun er frejdige eller kun sky og derfor kan siges at repræsentere en type. De allerfleste befinder sig snarere et sted på kontinuet fra frejdig til sky.

Personlighedstræk optræder desuden sammen i mønstre. Hvis det fx viser sig, at de fleste mennesker, der umiddelbart opfattes som behagelige, ved nøjere undersøgelse tillige ofte viser sig at være varme, generøse, tillidsfulde, ligefremme, uselviske, samarbejdsvillige, hensynsfulde, medgørlige og beskedne, udgør disse træk en klynge med større forklaringskraft for pågældendes adfærd end hvert af trækkene for sig. Den modsatte klynge på denne dimension fremviser egenskaberne kulde, uvenlighed, hårdhjertethed, karrighed m.m.

Alle mennesker befinder sig et eller andet sted langs dette kontinuum. Et sted, der naturligvis også medbestemmes af de vilkår og krav, som den konkrete situation frembyder.

Trækteorier

Der har været fremsat adskillige trækteorier. Den dominerende i dag er den såkaldte femfaktor model. Antagelsen er, at blot fem dimensioner er tilstrækkelige til at beskrive kernen i de fleste menneskers personlighed. Det drejer sig om graden af venlighed, udadvendthed, samvittighedsfuldhed, følelsesmæssig stabilitet og åbenhed for nye erfaringer. Hver af disse dimensioner er sammensat af et antal mere specifikke træk, også kaldet facetter.

Måling af personlighed

Der findes mange forskellige personlighedstest. Den mest anvendte til måling af de fem faktorer, der er nævnt ovenfor, er den såkaldte NEO-PI R (Neuroticisme Extraversion Openness – Personality Inventory Revised).

Arv og miljø

Det er en almindelig opfattelse i personlighedspsykologien, at situationsfaktorer, sociale påvirkninger og erfaringer opbygget gennem livsløbet bestemmer menneskets adfærd et langt stykke vej. Men også medfødte anlæg spiller en betydelig rolle for udviklingen af temperament og stabile personlighedstræk.

Arvelighedsestimater for personlighedstrækkene viser, at de er cirka 50 % arvelige.

Personlighedens udvikling

Stabilitet er reglen snarere end undtagelsen, men naturligvis undergår personligheden ændringer. Det sker normalt gradvis over livsløbet, undertiden dog pludseligt som følge af beslutninger og eksistentielle valg eller af intense oplevelser (fx vækkelser) eller i løbet af en kortere periode af selvransagelse, eksempelvis gennem psykoterapi.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig