Berl Kutchinsky, 1935-1995, dansk psykolog og kriminolog, docent ved Københavns Universitet 1988. Hans hovedområder var retssociologi, retspsykologi og sexologi. Især hans pornografistudier, herunder hans udsagn, at frigivelse af pornografi havde kriminalpræventiv effekt, vakte opsigt, også internationalt. Det samme gjaldt hans forskning vedrørende vold, voldtægt, pædofili og incest, herunder også forekomsten af uberettigede anklager for sådanne overgreb. Hans indsigt blev ofte benyttet af såvel inden- som udenlandske kommissioner og domstole.