Retspsykologi, gren af psykologien, der behandler forholdet mellem individ, ret og samfund. Undersøgelsesområder er retsprocessens og retssalens psykologi (herunder afhøring og vidnepsykologi, advokaternes adfærd og roller) og den retlige adfærds psykologi, herunder kriminalpsykologi, offerpsykologi, straffens psykologi, retsbevidsthed, moralopfattelse og kriminalprævention. Retspsykologien har mange af sine områder fælles med retssociologien, men fokuserer især på, hvordan retsforholdene virker på og opleves af det enkelte individ.