Kriminalpsykologi, den del af kriminologien, der vedrører kriminalitetens psykologiske årsager, herunder undersøgelser af lovovertræderes karakter og intelligens og undersøgelser af, hvorledes en person udvikler en tilbøjelighed til at begå kriminalitet. Af særlig interesse er den forskning i opvækstforhold og opdragelsesmetoder, der anvender en longitudinel metode, dvs. følger en afgrænset gruppe over en årrække. Se også retspsykologi og vidnepsykologi.