Incest er en utilladelig seksuel forbindelse mellem personer, der er nært blodsbeslægtede eller sjældnere tilhører familier, der er beslægtet gennem ægteskab.

Faktaboks

Etymologi
Ordet incest kommer af latin incestum 'utugt, blodskam', af incestus 'besmittet, uren', af in- og castus 'kysk, ren'.
Også kendt som

blodskam

Et samfunds definition af incest afhænger bl.a. af, hvilket slægtskabssystem man har. Forbuddet mod incest er universelt, om end ganske enkelte undtagelser kendes fra kongefamilier, bl.a. i det gamle Egypten, på Hawaii og i Inkariget, hvor ægteskab mellem søskende havde til formål at bevare den regerende slægts renhed.

Især inden for antropologien har man en lang tradition for at beskæftige sig med incesttabuet. Forbuddet har i de fleste tilfælde den positive virkning, at det, uanset om man er sig denne funktion bevidst, beskytter mod indavl. I visse kulturer giver incestreglerne imidlertid ikke en sådan beskyttelse, hvilket gør det problematisk at se faren for indavl som en forklaring på forbudet som et universelt menneskeligt fænomen.

Man skelner mellem biologisk-psykologiske og kulturelle eller sociale forklaringer. Til de førstnævnte hører, ud over den nævnte indavlsforklaring, E. Westermarcks hypotese om, at incestforbudet hænger sammen med en naturlig aversion mod indbyrdes seksuelle forhold hos personer, som er vokset op sammen. Hypotesen har været genstand for omfattende kritik.

De sociale fordele ved incestforbudet er blevet fremhævet af bl.a. E.B. Tylor. For at undgå udslettelse har små traditionelle samfund været nødsaget til at indgå alliancer; Tylor sætter incesttabuet i forbindelse med eksogamireglen, dvs. kravet om, at en social gruppes medlemmer skal giftes med medlemmer af andre grupper, hvilket netop befordrer alliancedannelser. C. Lévi-Strauss har videreudviklet allianceteorien; incestforbudet nødvendiggør social udveksling og er derfor en grundlæggende forudsætning for dannelsen af menneskelige samfund, ligesom det antages at markere overgangen mellem natur og kultur.

Allianceteorien kan kritiseres for ikke at skelne tilstrækkeligt mellem ægteskaber og seksuelle forhold og for ikke at give nogen forklaring på det relativt udbredte incestforbud, som vedrører blodsbeslægtede af samme køn, fx mor og datter, der har samme seksualpartner.

Sexologi

Incest er oprindelig afgrænset til seksuelle forhold inden for den snævre familie, uafhængigt af alder, jf. definitionen i Straffelovens § 210, hvor incest defineres som samleje med en slægtning i nedstigende linje eller mellem bror og søster. Straffen er fængsel i indtil seks hhv. to år med mulighed for længere straf ved skærpende omstændigheder. Incestbegrebet udvides nu oftest til at omfatte enhver form for seksuelt misbrug af børn begået af en person, som barnet er afhængigt af. Denne definition svarer til Straffelovens § 223: "Samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges adoptiv-, sted- eller plejebarn, eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse".

Omfanget af incest i Danmark er usikkert. Ved nogle befolkningsundersøgelser er det fundet, at 1-5% i barndommen har været udsat for grove seksuelle overgreb inden for familien, i andre undersøgelser rapporteres, at 10-25% som børn har været involveret i seksuelle handlinger med voksne, fra berøringer til fuldbyrdet samleje. Halvdelen af overgrebene sker mod børn under 12 år, og den biologiske fader er krænkeren i knap halvdelen af tilfældene. Voksne kvinder beretter hyppigere om seksuelle overgreb i barndommen end mænd. Overgrebene mod drengebørn omfatter ofte fuldbyrdet samleje i endetarm. I 2007 anmeldtes 76 tilfælde af incest (Straffelovens § 210 og 223). I ca. 1/4 af tilfældene idømmes en ubetinget fængselsstraf, gennemsnitlig på to år, knap 10% straffes med betinget fængsel, 10% frifindes, og i de øvrige tilfælde undlades tiltale, dvs. sagen bliver ikke prøvet i retten.

Mistanke om seksuelle overgreb på børn skal pligtmæssigt anmeldes til de sociale myndigheder, som i samråd med lægekonsulent eller socialrådgiver tager beslutning om evt. politianmeldelse. Incest har oftest alvorlige følger for ofret, karakteriseret ved lavt selvværd, invaliderende skyld- og skamfølelser samt seksuelle problemer, og den destruktive sammenblanding af børne- og voksenseksualitet kan være årsagen til alvorlige psykiske sygdomme i voksenalderen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig