Egypten i oldtiden. Den mørkegrønne streg angiver udstrækningen af Gamle Rige. Mellemste Rige omfattede Gamle Rige og det mellemgrønne område; i Nye Rige havde det oldegyptiske rige sin største udstrækning.

.

Egypten i oldtiden var en civilisation i perioden frem til den arabiske erobring i 642 e.v.t.

Hovedinteressen har traditionelt samlet sig om den faraoniske eller dynastiske tid, dvs. tiden fra ca. 3000 f.v.t. til den græske erobring af Egypten i 332 f.v.t. Nildalens historie kan føres ca. 700.000 år tilbage, men det er først med landbrugets opståen for ca. 7000 år siden i det, der nu kaldes Egypten, at man begynder at se konturerne af en speciel egyptisk civilisation. Allerede i 2000-tallet f.v.t. betragtede egypterne Nildalen med tilhørende ørkenstrækninger som en del af deres interessesfære, og i de følgende årtusinder lykkedes det dem adskillige gange at øve kontrol med området langt ned i det nuværende Sudan; området omtales traditionelt som Nubien. Også uden en egentlig magtbase i Nubien fik den faraoniske kultur stor indflydelse på de folkeslag, der boede langs med Nilen helt ned til Khartoum. I store dele af det moderne Afrika betragtes den oldegyptiske kultur som det umiddelbare og fælles ophav til de fleste "sorte" kulturer. Det er uvist, hvorfra oldtidens egyptere egentlig stammede. Det er ikke usandsynligt, at de både etnisk og sprogligt var beslægtet med de folk, der levede i ørkenen og i oaserne vest for Nildalen, dvs. libyerne. Dette område var også en del af egypternes interessesfære, og indtil libyerne langt senere selv fik magten i Egypten, havde egypterne fra og med Gamle Rige fuld kontrol med de store oaser, der nu kaldes al-Kharga og al-Dakhla.

I den egyptiske del af Nildalen bruges betegnelserne Øvre Egypten om området mellem Aswan og Asyut, Mellem Egypten om strækningen mellem Asyut og al-Fayyum og Nedre Egypten om området mod nord. I faraonisk tid opfattede man landet som bestående af to dele, Øvre Egypten og Nedre Egypten, og grænsen gik ved Memphis lidt syd for det nuværende Cairo. Det administrative tyngdepunkt lå i Nedre Egypten, mens Øvre Egypten var hjemsted for de vigtigste kulturelle og religiøse centre. I den græsk-romerske periode var Alexandria den altdominerende metropol.

Den økologiske baggrund

Oldtidens Egypten bestod af tre primære områder: Nildalen, Deltaet og oasen al-Fayyum; desuden var oaserne i Østsahara periodevis under egyptisk kontrol. Læs mere om den økologiske baggrund for oldtidens Egypten.

Forhistorie

De ældste arkæologiske levn fra Egypten er ca. 700.000 år gamle redskaber, der er fundet ved Abu Simbel. De første spor efter hytter eller telte er fundet i Arkin 8, som dateres til sen nedre palæolitikum for 250.000-90.000 år siden. Læs mere om Egyptens forhistorie.

Historie

Læs mere om Egyptens historie fra ca. 3000 f.v.t. til den byzantinske periode, der indledtes omkring 300 e.v.t.

Handel og økonomi

Gennem hele oldtiden var der rigelig opdyrkelig jord i Egypten. Der faldt dog så lidt nedbør, at overrisling fra slutningen af 3000-tallet var en forudsætning for opdyrkning. Læs mere om handel og økonomi i oldtidens Egypten.

Samfundsforhold

Det oldegyptiske samfund var gennemgående ganske stabilt. Det var bl.a. karakteriseret af social lagdeling og en effektiv administration med professionelle embedsmænd. Læs mere om samfundsforhold i oldtidens Egypten.

Sprog

Af alverdens sprog har egyptisk den længste kendte historie. De ældste skriftlige vidnesbyrd stammer fra ca. 3000 f.v.t., og sproget er først uddødt som talesprog for ca. 400 år siden. Som skriftsprog anvendes det stadig i den koptiske kirke. Læs mere om sprog i oldtidens Egypten.

Skrift

Den ældste egyptiske skrift, hieroglyfskriften, opstod samtidig med, at Egypten blev samlet til ét rige omkring 3000 f.v.t., kort efter kileskriftens opståen i Mesopotamien. Læs mere om skrift i oldtidens Egypten.

Religion

De religiøse forestillinger i oldtidens Egypten var dybt forankret i landskabet og i naturens gang. De var også meget sejlivede og eksisterede i flere tusinde år, indtil kristendommen blev dominerende i den byzantinske periode. Læs mere om religion i oldtidens Egypten.

Symboler og tankekategorier

De midler, som oldtidens egyptere brugte for at kunne begribe og beskrive deres univers, var først og fremmest konkrete billeder eller symboler. Ligesom for mange andre folkeslag var dyreverdenen for egypterne fuld af velegnede redskaber for tanken. Læs mere om symboler og tankekategorier i oldtidens Egypten.

Litteratur

Alt skrevet materiale fra oldtidens Egypten bortset fra lister o.l. kan gå ind under begrebet litteratur i bredeste forstand. Denne litteratur eksisterede i godt 3000 år, og selvom den undergik ændringer, er den i lighed med den bildende kunst forbavsende konstant. Læs mere om litteratur i oldtidens Egypten.

Arkitektur

Egyptisk arkitektur opdeles i tre hovedgrupper: grave, templer og privatboliger. De to første kategorier var bygget med evigheden for øje, i vid udstrækning af sten. Læs mere om arkitektur i oldtidens Egypten.

Billedkunst

På samme tid som de skriftlige kilder viser sig i Egypten, ca. 3000 f.v.t., fremstår grundprincipperne i den egyptiske kunst fuldtudviklede. Forhistoriens bemalede kar, figurer og toiletgenstande varsler kun i ringe grad om det egyptiske billedsprog, som skulle komme til at dominere landets kultur i over tre årtusinder. Læs mere om billedkunst i oldtidens Egypten.

Musik

Kildematerialet til vor viden om oldegyptisk musik består af instrumenterne selv, billeder af mandlige og kvindelige musikere i kontekst, beskrivelser af musikalsk praksis samt af en sammenligning med moderne folkemusik fra området. Læs mere om musik i oldtidens Egypten.

Videnskab

Videnskab i Egyptens oldtid kan karakteriseres som indsamling og systematisering af erfaringer. Det egyptiske ord, der kommer videnskab nærmest, er rekh, som oversættes med 'viden'. Rekh blev af skrivere og lærde samlet og opbevaret i Livets Hus. Læs mere om videnskab i oldtidens Egypten.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig