Social perception, bred betegnelse for perception med et socialt element, især perception af andres adfærd og af motiver og holdninger, der udtrykkes gennem adfærden.