Norm, forventninger til og retningslinjer eller standarder for adfærd, se normer.