Leon Festinger, 1919-1989, amerikansk psykolog, der under indflydelse af Kurt Lewin er mest kendt for sin teori om kognitiv dissonans fremlagt i værket A Theory of Cognitive Dissonance (1957), som især er blevet anvendt i socialpsykologiens udforskning af holdninger. Teorien antager, at når menneskets tanker og handlinger er i modstrid eller dissonans med hinanden, vil pågældende ændre enten tankerne eller handlingerne, således at der opstår overensstemmelse eller konsonans mellem dem. Ud over en lang række eksperimenter efterprøvedes teorien bl.a. i en religiøs sekt, hvor Festinger undersøgte medlemmernes konsonansstræbende reaktioner, efter at deres profeti om dommedag ikke var gået i opfyldelse (When Prophecy Fails, 1956).