Reklamepsykologi er psykologiske tænkemåder og metoder anvendt i analyse og ved udarbejdelse af reklamer, fx bevidst brug af diskrete symboler, der skal appellere til det ubevidste.