Ragnar Rommetveit, 1924-2017, norsk social- og sprogpsykolog, professor ved Oslo Universitet. Hans disputats fra 1954 behandlede sociale normer og roller. I 1970'erne udviklede Ragnar Rommetveit en original sprogpsykologi baseret på social og kognitiv teori som alternativ til N. Chomskys dengang dominerende formelle sprogteori. Hans senere arbejder beskæftigede sig især med sociale magtrelationer i samtaler.