Kirkeret er den retlige ordning af kristne kirkers og trossamfunds indre og ydre forhold. Siden 1800-tallet beskrives dansk kirkeret som en systematiseret retsvidenskabelig fremstilling af de retsregler, der gælder for folkekirken og andre trossamfund inden for den danske stat. Hele artiklen