Residerende kapellan, hjælpepræst, der er fast ansat ved en kirke; det modsatte af personel kapellan.