Præsteløfte, personligt afgivet erklæring af den, der ansættes som præst. Med den danske folkekirkes præsteløfte forpligter en præst sig til at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i Bibelen og i folkekirkens bekendelsesskrifter (bekendelse), at forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger at udføre alt i overensstemmelse med folkekirkens gældende forskrifter.