Provsteret, (1. led af provst, se provsti), instans i en nu ophævet gejstlig retsplejeordning; se gejstlig domstol.