Stiftsøvrighed, kirkeligt forvaltningsorgan, hvis geografiske område er et stift. I folkekirken består stiftsøvrigheden af biskoppen og stiftamtmanden fra Statsforvaltningen. En række af menighedsrådenes dispositioner skal godkendes af stiftsøvrigheden, fx udvidelse, ombygning og ændring af kirkebygninger og visse køb og salg af fast ejendom. Stiftsøvrigheden fører s.m. provstiudvalgene tilsyn med menighedsrådenes økonomiske forvaltning. Stiftsøvrigheden bestyrer fællesfonden (folkekirkens fælleskasse) og stiftsmidlerne. Se også kirkeligt tilsyn.