Sognepræst, i folkekirken en fastansat præst, der betjener et eller flere sogne; se præst.