Pastoralseminarium, kirkelig institution til praktisk præsteuddannelse efter den teologiske kandidateksamen. I Danmark er deltagelse i pastoralseminariets halvårskursus en betingelse for at kunne søge præsteembede i folkekirken. Det Kongelige Pastoral-Seminarium blev oprettet i København i 1809; i dag findes der et pastoralseminarium både i Aarhus og København. Fagene er prædikenkundskab (homiletik), sjælesorg, liturgi, kirkekundskab og kateketik. I undervisningen indgår praktikperioder.