kirkebøger

Kirkebøger. Takket være bevarede kirkebøger kan det dokumenteres, at den norske bonde Eiler Philipsen (1682-1785) er det første menneske i Danmark-Norge og formentlig i Europa, der med sikkerhed levede i mere end 100 år. Kirkebogen over døde i Kinsarvik Sogn nær Bergen nævner kort hans død (nummer fire fra oven), men det afgørende er, at hans dåb er dokumenteret ved en kirkebogsindførelse 21.7.1682. Hans vielse findes i en tredje kirkebog, og han kan endvidere følges i folketællinger og retsprotokoller. Kirkebøgerne findes i Statsarkivet i Bergen.

.

Artikelstart

Kirkebøger, fra 1812 også kaldet ministerialbøger, fællesbetegnelse for protokoller med status som autoriserede civilstandsregistre; i kirkebøger indføres oplysninger om fødsel, dåb, navngivning, navneændringer, konfirmation, trolovelse, vielse samt død og begravelse. Autoriserede kirkebøger føres i folkekirken og anerkendte trossamfund.

De ældste bevarede kirkebøger i Danmark er anlagt i slutningen af 1500-t.; kirkebøger blev almindeligt foreskrevet for Danmark i 1645-46. Bøgernes førelse blev underlagt biskoppens og provstens tilsyn. Formålet var at skabe en systematisk registrering af befolkningen til brug for verdslig administration, fx vedr. skatteudskrivning og værnepligt; men registreringen har tillige tjent kirkelige formål. Kirkeritualet 1685 foreskriver, at præsten ved dåb indfører såvel barnets som faddernes navne, samt at trolovelse og ægtevielse, skriftemål og nadverdeltagelse, dødsfald og begravelse indføres i kirkebøgerne. Fra 1736 foreskrives desuden registrering af konfirmerede.

I 1812 gennemførtes ensartethed i førelsen af kirkebøger, som herefter tillige skulle registrere flytning til og fra sognet. Samtidig foreskrives førelse af to enslydende kirkebøger (hoved- og kontraministerialbøger), der af sikkerhedsmæssige grunde skal opbevares adskilt.

Indførelsen af folkeregistre 1924 og af det centrale personregister (CPR) i 1968 ændrede ikke ved kirkebøgernes status som civilstandsregistre; efter 1968 skal alle fødsler og dødsfald indføres i folkekirkens ministerialbøger, hvorefter de anerkendte trossamfund er ophørt med selvstændigt at registrere disse (se fødselsregistrering). Herefter udgør kirkebøgerne samfundets almindelige primære personregistrering, som udføres i folkekirkeligt regi og under folkekirkeligt tilsyn, et forhold, som fra tid til anden diskuteres som problematisk, fx for personer, der ikke tilhører folkekirken.

Efter beslutning i 1996 fra Kirkeministeriet er de 2125 kirkebogsførende sogne i Danmark i løbet af 2002 og 2003 gået over til at føre en elektronisk kirkebog, Den Ny Kirkebog, hvorefter hver borger nu har sin egen elektroniske kirkebogsside. Der registreres herefter ikke længere i de gamle kirkebøger.

Under det tyske herredømme i Sønderjylland indførtes 1874 kommunale personregistre, og ved Genforeningen 1920 undlod man at foretage ændringer heri, således at den primære civilstandsregistrering her stadig varetages af kommunen.

Adgang til ældre kirkebøger fås i det landsarkiv, hvorunder det pågældende sogn hører.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig