CPR, Det Centrale Personregister, register over den danske befolkning, oprettet ved lov i 1968. I CPR registreres personnummer, navn, adresse, civilstand, fødselsregistreringssted, statsborgerret, slægtskab, umyndiggørelse, stilling, folkekirkeforhold, valgret, kommunale forhold, dødsfald mv. Vha. indberetninger fra kommunerne og Grønlands Hjemmestyre holdes registeret hele tiden ajour. Adgang til CPR-oplysningerne er omfattet af bestemmelserne i en lovbekendtgørelse fra 1991 om offentlige myndigheders registre. Se også befolkning, personnummer og persondataloven.