Kirkedistrikt, før 1922 kaldet sognedistrikt. Hvis der i et sogn er flere kirker, kan der til hver af disse henlægges et geografisk afgrænset kirkedistrikt med eget menighedsråd til at styre distriktets anliggender. Til forskel herfra kan præsterne i et pastorat dele dette i områder, således at hver præst betjener sit område, idet dog pastoratets beboere har ret til kirkelig betjening af enhver af pastoratets præster.