Stiftsprovst er en ældre benævnelse for domprovst.