Konsociationisme, (af kon- og afledn. af lat. socius 'fælle', dvs. 'sammen med fæller', og -isme), politisk system, der på trods af en skarp religiøs, etnisk eller sproglig befolkningsopdeling alligevel fungerer. Sådanne systemer kendes især fra mindre, europæiske stater som Holland, Schweiz og Belgien. I konsociationistiske systemer er det ikke muligt at praktisere simpelt flertalsstyre. Der må etableres koalitioner eller et samarbejde, som omfatter flere grupper. Forholdet mellem grupperne må formidles af fortløbende forhandlinger, og grupperne må have stor frihed og vetoret. Der tales ligefrem om et samfund i flere søjler. Store dele af den offentlige forvaltning — især områderne kultur, undervisning, sundhed og socialpolitik — må uddelegeres til gruppernes organisationer.