Forholdstalsvalg er en fællesbetegnelse for valgsystemer, der ved fordeling af mandaterne tilstræber proportionalitet, dvs. forholdsmæssighed, mellem stemmeandel og mandatandel.