Forfatningsdomstol, domstol, hvis sager angår evt. forfatningsstridig, grundlovsstridig, lov eller praksis i den offentlige forvaltning. Visse lande, fx Tyskland, har en egentlig forfatningsdomstol, mens andre lande, fx USA, behandler forfatningsspørgsmål ved den højeste domstol i det almindelige domstolssystem. I Danmark behandles spørgsmål om evt. forfatningsstridighed af de almindelige domstole; sager, der vedrører grundlovsfortolkning, vil dog normalt begynde ved landsretten, hvorfra der er appel direkte til Højesteret.