Pluralisme er en politologisk betegnelse for spredningen af politisk magt mellem mange forskellige sociale grupper, modsat koncentration af magten hos en elite.