Flertalsvalg, fællesbetegnelse for valgsystemer, hvor en kandidat for at blive valgt skal have enten et relativt flertal af stemmerne, dvs. flere stemmer end nogen anden kandidat, eller et absolut flertal af stemmerne, dvs. over halvdelen af de afgivne stemmer. Se valgsystemer.