Enhedsstat, statsform med en centralmagt; den fastlægger i modsætning til en forbundsstat de forskellige politisk-administrative niveauer, fx regioner, amter og kommuner, samt fordelingen af magt imellem dem. Disse niveauer er skabt af centralstaten og fungerer som centralmagtens agenter; de udøver netop det lokale selvstyre, som centralmagten tillader. Der findes både enhedsstater, som giver de øvrige niveauer et stort handlingsspillerum, fx Danmark og de øvrige nordiske lande, og enhedsstater, der giver et lille spillerum, fx Frankrig.