#Danmark i EU - 50 år

Her er en samling af artikler fra lex.dk i anledning af 50-året for Danmarks medlemskab af EU. "EU og flygtninge- og indvandrerpolitikken" omfatter artikler om de vigtigste aftaler og begivenheder på området. Også hensynet til arbejdskraft er medtaget, da det spiller en voksende rolle i indvandrerpolitikken. "EU og demokratiet" samler artikler om de demokratiske processer i EU. Samtidig præsenteres flere forskellige former for demokrati i de enkelte lande. De store forskelle mellem flertalsdemokrati, konsensusdemokrati og konstitutionelt demokrati er vigtige for at forstå den politiske udvikling. "EU og sikkerhedspolitik" rummer centrale artikler om NATO, EU's politik samt historien om det danske forsvarsforbehold. Lex.dk lavede tre høringer i maj-juni 2022 om disse emner. Se også https://mere.lex.dk/.

demokrati

Demokrati er folke-styre. De to bestanddele i denne definition, folk og styre, er gennem tiderne blevet fortolket meget forskelligt.