Centralbank, institution, som varetager pengeudstedelsen og har hovedansvaret for pengepolitikken i et land. Selvom denne politik er et vigtigt led i den samlede økonomiske politik, er centralbanken i mange lande, ikke mindst i EU, politisk uafhængig. Lande, som er knyttet sammen til større finansielle enheder via faste valutakurser og frie kapitalbevægelser, må desuden føre samme pengepolitik. Dette sker ofte ved, at en af centralbankerne bliver den dominerende, men det kan fx også ske ved oprettelse af et fælles centralbanksystem som fx i EU, se ECB.