Hovdyr er en betegnelse, som bruges bredt om nogle ikke nærmere beslægtede planteædende pattedyrgrupper, hvor kløerne er omdannet til hov- eller klovlignende dannelser; i snæver forstand betegner hovdyr ordenen uparrettåede hovdyr (Perissodactyla). Et gennemgående træk hos disse store planteædere er evnen til hurtigt løb — et middel til at undslippe rovdyr. Hele artiklen