Argali, den største art af de vilde får. Der findes flere racer, hjemmehørende i Asien.