Foged og delefoged var en embedsmand eller betjent, der fra 1300-tallet varetog opgaver for kongen eller kirken i den regionale eller lokale administration. Også i den private godsadministration anvendtes fogeder. I 1300-1400-tallet blev lensmanden undertiden kaldt foged, men betegnelsen er dog især knyttet til mere underordnede embedsmænd eller betjente. I købstæderne blev kongens interesser varetaget af en særlig foged, der fra ca. 1400 kaldtes byfoged. I løbet af 1300-tallet blev det almindeligt, at lensmanden udnævnte en herredsfoged som repræsentant for kongen på de enkelte herredsting, og i birkerne indsatte den birkeberettigede en birkefoged, se birk. Med tiden blev fogederne den lokale øvrighed og varetog herunder den dømmendes myndighed. Betegnelsen foged anvendtes også i andre sammenhænge, fx ridefoged, ladefoged, skovfoged, eller strandfoged. Se endvidere delefoged.

Faktaboks

Etymologi
Ordet foged kommer via middelnedertysk voget fra latin (ad)vocatus 'tilkaldt'.

Ved Retsplejelovens ikrafttræden i 1919 blev domstole og forvaltning adskilt. Herefter er betegnelsen foged (kongens foged) blevet benyttet om den dommer, retsassessor eller dommerfuldmægtig, der ved byretten beklæder fogedretten. Ikke-juridisk uddannet kontorpersonale kan også bemyndiges til hvervet, men kan ikke afgøre tvister. Se også pantefoged.

Fogedretten

Den afdeling af en byret, der på begæring gennemtvinger (tvangsfuldbyrder) civile krav, kaldes fogedretten. De krav, som en fogedret tvangsfuldbyrder, skal som regel forinden være fastslået ved dom afsagt af de almindelige domstole eller fremgå af særlige skylddokumenter, som skyldneren har underskrevet, navnlig forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler eller checks. Kravene er som regel pengekrav, men også andre krav, fx om udlevering af børn, behandles ved fogedretten. De vigtigste fogedforretninger er udlægsforretninger, dvs. gennemtvingelse af pengekrav. Også arrest og nedlæggelse af fogedforbud samt afholdelse af tvangsauktioner finder sted for fogeden. Fogedforretninger med undtagelse af auktionssager behandles næsten altid for lukkede døre. Da fogedretten er en domstol, kan den ved kendelse tage stilling til de tvister, der måtte være knyttet til sagerne. Fogedrettens afgørelser kan kæres til landsretten og videre til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet tillader det.

Den videnskabelige disciplin, der beskæftiger sig med gennemtvingelse af krav ved fogedretten og med de formelle betingelser herfor mv., benævnes også fogedret.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig