Pantefoged, kommunal embedsmand, der har til opgave at inddrive skatter, afgifter og andre offentlige pengekrav, som ved lov er tillagt udpantningsret. Inddrivelsen foregår, ved at pantefogeden foretager udlæg i skyldnerens formue. Hvis skyldneren fremsætter indsigelse mod udlægget, skal pantefogeden indbringe sagen for fogedretten, der afgør, om udlægget kan opretholdes.