Ridefoged, den funktionær, der varetog godsets relationer til bønderne, herunder de mange offentlig-retlige forvaltningsopgaver som skatteopkrævning, soldaterudskrivning, skifte i dødsboer m.m., men kun sjældent deltog i den egentlige arbejdsledelse. Placeringen som mellemmand mellem godsejer og bønder gav tidligt ridefogeden et ilde ry, jf. Holbergs Jeppe paa Bierget. Betegnelsen afløstes i 1700-t.s sidste halvdel af godsinspektør. Se også foged.