Check, dokument, hvormed udstederen anmoder et pengeinstitut e.l. om at betale en bestemt sum penge til en angiven person eller ihændehaveren. På den måde fungerer checks som et betalingsmiddel, men man kan altid afvise at modtage betaling med check. For at have retsvirkning som check skal dokumentet indeholde benævnelsen check samt en ubetinget anmodning om betaling af checksummen, navnet på den, der skal betale (trassatbanken), udstedelsesdag og udstederens (trassentens) underskrift. For at modvirke, at checks i lighed med veksler anvendes som kreditmiddel, bestemmer Checkloven, at en check skal betales ved forevisning, og at den normalt skal præsenteres til betaling inden 20 dage, se forevisningsfrist.

Faktaboks

Etymologi
Ordet check er engelsk og betyder 'standsning, kontrol', egl. 'bankpapir, som lader sig kontrollere'; samme ord som skak.

For at kunne anvende en check som betalingsmiddel må udstederen have ret til at råde over et beløb hos trassatbanken enten som indestående eller som trækningsret, fx kassekredit. Når checken forevises til betaling, kan trassatbanken debitere udstederens konto, medmindre udstederen forinden har givet banken meddelelse om tilbagekaldelse, såkaldt kontramandering. I forhold til checkindehaveren er banken ikke forpligtet til at indløse en check, medmindre den udtrykkeligt har påtaget sig dette, se noteret check.

En check kan normalt frit overdrages, hvilket som oftest sker ved, at overdrageren skriver sit navn på bagsiden af checken, se endossement. Udstederen eller den, der overdrager checken, kan "krydse" checken, dvs. påføre forsiden to parallelle streger (crossed check). Herved opnås det, at pengeinstituttet kun må udbetale checksummen til et andet pengeinstitut eller til en af sine kunder.

Ved checkrytteri forstås uberettiget træk på en checkkonto, hvorpå der er skabt tilsyneladende dækning ved hjælp af hurtige, på hinanden følgende overførsler mellem forskellige checkkonti.

Checkbedrageri er en form for bedrageri, som straffes efter Straffeloven § 279. Bedrageriet består i, at en person vildleder en anden til at udlevere varer eller penge eller til at præstere andre ydelser mod samtidig at få en check, der ikke giver modtageren den dækning, han forudsætter. Den manglende dækning kan skyldes, at gerningsmanden underskriver en andens check med sit eget navn, eller at han udsteder egne checks, uden at der er dækning på kontoen.

Underskriver gerningsmanden falskelig en andens check med den andens navn, foreligger også checkbedrageri, som straffes efter den strengere bestemmelse om dokumentfalsk i Straffeloven § 171.

I takt med udbredelsen af nye og billigere elektroniske betalingsmåder er det årlige antal udstedte check faldet fra over 200 mio. styk i midten af 1980’erne til ca. 2 mio. styk i 2015. Fra 2017 har pengeinstitutterne ophørt deres samarbejde om check, sådan at det enkelte pengeinstitut ikke længere er forpligtet til at indløse en check fra et andet pengeinstitut. I praksis benyttes check herefter ikke længere internt i Danmark. Det samme gælder for en del andre EU-lande. Check benyttes dog fortsat i mange andre lande.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig