Strandfoged, person, der ansættes af politidirektøren med henblik på at føre opsyn med og foretage indberetning om strandinger og bjergninger. Regler om strandfogedens virke findes i Strandingsloven af 1895.