Kendelse er en afgørelsesform inden for dansk retspleje, der i modsætning til en beslutning skal begrundes. Kendelser benyttes, hvor det specielt er foreskrevet, oftest vedrørende en retssags formalitet. En kendelse afslutter som regel ikke den enkelte retssag i modsætning til en dom; dog træffes en række afgørelser om afvisning i den civile retspleje også ved kendelse, og alle afgørelser i fogedretterne træffes ved beslutning eller kendelse. Inden for strafferetsplejen anvendes kendelsesformen tillige, når en domstolsafgørelse er påkrævet allerede under sagens efterforskning. Kendelser kan som hovedregel appelleres ved kære.