Skovfoged, funktionær ved et skovdistrikt med uddannelse som skov- og landskabsingeniør. Skovfogeden er normalt knyttet til en skovpart under skovdistriktet eller forvaltningsenheden med ansvar for driftsledelsen, dvs. arbejdsledelse og regnskab for skovarbejdere, brug af maskiner, salg af skovprodukter og ofte også vildt- og jagtforhold; der kan også være tale om funktionsskovfogeder med ansvar for specifikke funktioner på tværs af en forvaltningsenhed. På større skovdistrikter er skovfogeden ansat under en skovrider.