Tvangsfuldbyrdelse, gennemtvingelse ved fogedrettens hjælp af krav, som enten er fastslået på en særlig kvalificeret måde, fx ved dom, eller umiddelbart kan fuldbyrdes, se eksekution og umiddelbar fogedforretning.