Faktaboks

Etymologi
Landets navn kommer fra det latinske Italia. Afledningen er ikke helt klar, men stammer sandsynligvis fra det oskiske viteliu, der er i slægt med det latinske vitulus, der betyder 'kalv'. Landets navn kan altså oversættes til 'kalvenes land' eller 'de unge tyres land'.
Officielt navn
Italia, Repubblica Italiana
Dansk navn
Italien, Den Italienske Republik
Styreform
parlamentarisk republik
Hovedstad
Rom
Indbyggertal
59,2 millioner (nationalt estimat, 2021)
Areal
295 717 km²
Indbyggere pr. km²
206 (2019)
Officielt/officielle sprog
italiensk (officielt), sardisk (tales på Sardinien), tysk (i Trentino-Alto Adige-regionens nordlige del taler befolkningen hovedsageligt tysk), frankoprovencalsk (i Valle d'Aosta-regionen findes et fransktalende mindretal), slovensk (i området omkring Trieste og Gorizia findes et slovensktalende mindretal), andre
Religion
kristne 83,3 % (i overvejende grad katolikker, men med små grupper af Jehovas Vidner og protestanter), ikketroende 12,4 %, muslimer 3,7 %, andre 0,6 % (2010)
Nationaldag
Republikdagen, den 2. juni
Statsoverhoved
præsident Sergio Mattarella (siden den 3. februar 2015)
Statsminister
premierminister Giorgia Meloni (siden den 22. oktober 2022); premierministerens officielle titel er 'præsident for ministerrådet'.
Møntfod
euro
Symbol
den hvide, femtakkede stjerne (Stella d'Italia)
Valutakode
EUR
Nationalsang
Il Canto degli Italiani ('italienernes sang')
Engelsk navn
Italy, Italian Republic
Befolkningssammensætning
italienere (herunder små grupper af tyske, franske og slovenske italienere i Norditalien og albanske og græske italienere i Syditalien), herudover en stor gruppe tilflyttere fra hele verden uden italiensk statsborgeskab
BNP pr. indb.
215.976 kr. (2017)
Middellevetid
mænd 79,9, kvinder 84,7 år (2015)
Indeks for levevilkår, HDI
0,883 (2018)
Indeks for levevilkår, position
29 (2018)
Gini-koefficient
35,9 (2017)
CO₂-udledning pr. indb.
5,4 ton (2014)
Internetdomænenavn
.it
Flag
.

Italien er en sydeuropæisk republik, der strækker sig fra Alperne i nord til Sicilien i syd. Klimaet er overvejende subtropisk og har fra de tidligste tider begunstiget et frugtbart landbrug, økonomisk mest givende i det subalpinske sletteland omkring floden Po.

Den italienske halvø med tilhørende øer har været hjemsted for betydelige dele af europæisk kultur. Således var Rom i antikken midtpunktet i Romerriget, og byen fortsatte som hovedsæde for den katolske kirke. I middelalderen og renæssancen var det byer som Venedig og Firenze, der tegnede den økonomiske og kulturelle fremgang. Men Italiens historie er også præget af fremmede magters indblanding og af indbyrdes splittelse, der først delvis blev bilagt med dannelsen af nationalstaten Italien i midten af 1800-tallet.

I 1900-tallet førte fascismen til en national katastrofe, der efter 2. Verdenskrig afløstes af en ny demokratisk forfatning og en industriel udvikling uden sidestykke. Italien har dog ikke kunnet overvinde århundredgamle modsætninger mellem nord og syd og mellem kirke og stat.

I dag står Italien over for den europæiske integrations og globaliseringens postindustrielle problemer, der også har sat spørgsmålstegn ved den nationale identitet.

Nationalflag

Italiens flag blev officielt antaget i 1946. Det er opstået som frihedsflag under Napoleon Bonapartes felttog i Norditalien i 1796 ... Læs mere om Italiens nationalflag.

Geografi

Italiens mere end 300.000 km2 består af en nordlig fastlandsdel med Alperne og Posletten, der udgør ca. 33% af arealet ... Læs mere om Italiens geografi.

Sprog

I Italien tales foruden italiensk ca. 15 andre sprog, der er fordelt på ca. 5% af befolkningen. Læs mere om Italiens sprog.

Religion

Med Lateranforliget af 1929 anerkendte pave Pius 11. staten Italien, som på sin side anerkendte en Vatikanstat ... Læs mere om Italiens religion.

Forfatning og politisk system

Republikkens forfatning er fra 1948 med ændringer fra 1993. Læs mere om Italiens forfatning og politiske system.

Retssystem

Italiensk ret har sine rødder i kanonisk-romersk ret, men er gennem tiderne blevet påvirket af fransk og tysk ret. Læs mere om Italiens retssystem.

Militær

De væbnede styrker er (2006) efter afskaffelsen af værnepligten i 2005 på ca. 188.000. Læs mere om Italiens militær.

Jernbaner

Italien har et udstrakt jernbanenet på 16.100 km med normalsporvidden 1435 mm. I bjergene føres jernbanerne flere steder gennem lange tunneler. Læs mere om Italiens jernbaner.

Økonomi

Italien tilhører gruppen af verdens syv førende industrinationer, G7-landene. Læs mere om Italiens økonomi.

Sociale forhold

Det italienske sociale sikringssystem består dels af ordninger, som omfatter alle borgere (bosatte), fx sundhedstjenesten, dels af ... Læs mere om Italiens sociale forhold.

Sundhedsforhold

Middellevetiden i Italien er blandt de højeste i EU; for kvinder ca. 84 år og næsten 78 år for mænd (2005). Læs mere om Italiens sundhedsforhold.

Fagbevægelse

I 1900-tallet har italiensk fagbevægelse været præget af landsorganisationer med forskelligt politisk tilhørsforhold. Læs mere om Italiens fagbevægelse.

Uddannelse

Uddannelse i Italien bærer præg af de store forskelle mellem syd og nord. Læs mere om Italiens uddannelsesforhold.

Biblioteker

Italiens sene samling i 1870 har medført, at landet har to statslige nationalbiblioteker (Rom og Firenze) og seks regionale nationalbiblioteker ... Læs mere om Italiens biblioteker.

Arkiver

Det statslige arkivvæsen i Italien udgøres dels af det centrale statsarkiv i Rom med arkivalier fra 1800-1900-tallet, bl.a. om kolonierne i Afrika og Mussoliniperioden, dels af mere end 100 lokale statsarkiver. Læs mere om Italiens arkiver.

Trykte massemedier

Den italienske halvøs ældste endnu eksisterende avis er Gazzetta di Mantova, der blev grundlagt i 1664. Læs mere om Italiens trykte massemedier.

Elektroniske massemedier

Den italienske statsradiofoni begyndte at udsende regelmæssige radioprogrammer i 1924, fra 1944 under navnet Radiotelevisione Italiana (RAI). Læs mere om Italiens elektroniske massemedier.

Billedkunst

Italien. Byen Scilla i Calabrien.

.

Den ældste kunst i Italien behandles i artikler om bl.a. etruskere, Romerriget ... Læs mere om italiensk billedkunst.

Arkitektur

Den ældste arkitektur i Italien behandles i artikler om bl.a. etruskere, Romerriget ... Læs mere om Italiens arkitektur.

Kunsthåndværk og design

Kunsthåndværk fra Italien har haft stor betydning i europæisk sammenhæng, særlig i renæssancen og barokken. Læs mere om Italiens kunsthåndværk og design.

Litteratur

Den italienske litteratur er særegen ved allerede i 1300-tallet at nå et højdepunkt, der ikke er overgået siden, og ... Læs mere om italiensk litteratur.

Teater

De middelalderlige bibelske spil, laude, fremført af lægmænd, fik i 1400-1500-tallet en mere spektakulær udvikling i ... Læs mere om italiensk teater.

Ballet

Ordet ballet kommer fra det italienske balletto, som betyder lille dans, og de første skridt mod ... Læs mere om ballet i Italien.

Klassisk musik

Også på grund af sin musikhistoriske betydning må Italien betragtes som en af de store europæiske kulturnationer; efter 1600 indtog landet ... Læs mere om italiensk klassisk musik.

Populærmusik

Efterkrigstidens populærmusik har rødder i den lyriske canzonetta og var oprindelig præget af skolede stemmer og melodiøse sange. Læs mere om italiensk populærmusik.

Film

Italiensk film fik en relativt sen debut, og den første spillefilm, Filoteo Alberinis (1865-1937) La presa di Roma, udsendtes i 1905. Læs mere om italiensk film.

Køkken

Det italienske køkken er sammensat af elementer fra mange regionale køkkener, idet ... Læs mere om det italienske køkken.

Vin

Italien er sammen med Frankrig det vigtigste vinproducerende land i verden. Læs mere om italiensk vin.

Historie

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer (2)

skrev Søren K. Rasmussen

Italien har netop haft parlementsvalg og jeg sørger information om parlementets to kamre: senatet og camera, men jeg ser at artiklen slet ikke er opdateret mht antal medlemmer i de kamre. Begge er så vidt jeg kan forstå reduceret i antal medlemmer.

svarede Adam Hyllested

Tak for din kommentar. En opdatering af Italien i Den Store Danske, herunder om det italienske politiske system og den nyeste politiske udvikling, er på vej.

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig