Broerne over Arno.

.

Den næsten 100 m høje kuppel på Firenzes domkirke, Santa Maria del Fiore, er af Filippo Brunelleschi og blev opført 1420-34 på en ottekantet tambur med store, runde vinduer; den 17 m høje lanterne blev først færdiggjort efter Brunelleschis død, mens rundgangen ved kuplens fod forblev ufuldført. Ved opførelsen af den mægtige kuppel, der består af en indre og en ydre skal, brød Brunelleschi med gotikkens udvendige stræbesystem. Kuplen blev bygget over en række større og mindre ribber, og de nedad- og udadgående kræfter blev bundet ved udformningen af selve murværket, bl.a. en indbygget ring af træ ved foden af kuplen.

.
.

Firenze. Ponte Vecchio.

.

Firenze er hovedstad i den italienske region Toscana i den frugtbare Arnodal; 373.400 indbyggere (2011). Byens servicesektor omfatter navnlig marketing, finans- og forsikringsvirksomhed foruden administration, og Firenze rummer flere uddannelsesinstitutioner og videnskabelige institutter; universitetet er grundlagt 1321.

Faktaboks

Også kendt som

Florens, på tysk Florenz

En organiseret turistindustri supplerer det økonomiske liv, og traditionelle kunsthåndværk med bl.a. glas, keramik, guld, sølv og lædervarer samt grafiske arbejder og fremstilling af møbler og modetøj spiller ligeledes en rolle.

Da Firenze blev udpeget som det forenede Italiens første hovedstad 1865-1871, blev byens historiske centrum omstruktureret til en administrativ og kommerciel bykerne: Byens 8,5 km lange fæstningsmur fra 1300-tallet blev brudt ned, og nye kvarterer bebygget; det middelalderlige centrum med bl.a. den gamle jødiske ghetto blev ryddet af hensyn til genetableringen af byens hovedtorv, Piazza della Republica, romertidens forum. Arno blev reguleret, og de gennemgående veje langs begge flodens bredder (Lungarno) blev anlagt

Flere af byens markedspladser er i funktion endnu, bl.a. Loggia di Mercato Nuovo fra omkring 1550 og Ponte Vecchio. I 1900-tallet er dele af bykernen blevet omlagt under det fascistiske styre og efter ødelæggelser under 2. Verdenskrig.

Gadenettet i den velbevarede renæssancebydel på den nordlige flodbred følger i hovedtræk den oprindelige romerske byplan og udgør en halvcirkel af lige, snævre gader. På bakkerne øst og syd for centrum findes villabebyggelser fra 1700-tallet og 1800-tallet; i årtierne efter 1871 bredte nybyggeri til den voksende befolkning sig planløst uden om den historiske by; således findes der langs udfaldsvejene udstrakte forstæder med blandet bolig- og erhvervsbyggeri, der bl.a. rummer byens traditionelle industri, dvs. kemisk industri samt maskin- og beklædningsindustri.

Efter 1980 er virksomheder inden for design- og informationsteknologi anlagt i området mod nordvest mellem Firenze og Prato.

Historie

Udsigt over Firenze. Midt i billedet ses kuplen på Santa Maria del Fiore.

.

Firenze blev grundlagt som romersk koloni i 100-tallet f.v.t., men byens centrale rolle i vesteuropæisk kulturhistorie begyndte dog først så småt i 1100-tallet, da den som mange byer i Nord- og Mellemitalien tiltog sig kommunalt selvstyre. Efter år 1200 voksede byen for alvor og blev en af halvøens største med ca. 100.000 indbyggere og tillige et af Europas økonomiske centre takket være tre faktorer: produktion af kvalitetsklæde samt handel og bankvirksomhed.

Det økonomiske liv var organiseret i lav, hvoraf de tre fornemste og rigeste var klædehandlernes (Calimala), klædeproducenternes (Lana) og vekselerernes (Cambio). Udstedelsen af florinen fra 1252 og etableringen af bankfilialer over hele Vesteuropa bidrog til Firenzes rolle som kontinentets bankcentrum. Skønt de jordejende adelige slægter endnu i 1200-tallet spillede en politisk rolle, var det de store lav, der tegnede fremtiden, og det var herfra, de ledende politikere og embedsmænd i bystyret hentedes.

I 1200- og 1300-tallet voksede også en mellemklasse og et stort proletariat op, og en række forfatningskampe prægede byen, der gennem årene oplevede styreformer fra despotiske og oligarkiske til mere demokratiske. Et karakteristisk træk ved det politiske liv i byen i 1200- og 1300-tallet var tillige kampen mellem guelfer, der var tilhængere af paven, og ghibelliner, der støttede den tysk-romerske kejser.

Et fast despoti, som mange af Norditaliens byer oplevede i samme periode, slog imidlertid aldrig rigtig igennem i Firenze, og det kan endog hævdes, at en vis republikanisme og lokalpatriotisme slog rødder i årene omkring 1400 ikke blot i den lille magtelite, men også i den bredere befolkning. Denne patriotisme gav sig tillige udslag i konstante krige med nabobyer som Pisa, Lucca og Siena.

I midten af 1300-tallet ramte den frygtelige pestepidemi, 'den sorte død' byen, hvis indbyggertal på det nærmeste blev halveret; en demografisk katastrofe, der først var overvundet 150 år senere.

Republikken overlevede altså formelt, men den rige bankierfamilie Medici tiltog sig fra 1430'erne mere og mere magt i byen uden at ændre på forfatningen. Under Cosimo d.æ. og især under Lorenzo (il Magnifico) udviklede Medicierne et mæcenat, der bragte kultur og kunst til en blomstring, der næppe har sin lige i Europas historie, og som florentinerne selv døbte rinascimento 'genfødsel', nemlig af antikkens kunst og kultur. Firenze og Mediciernes "hof" blev snart den italienske renæssances vigtigste center, hvor arkitekter, billedhuggere, malere, filosoffer, digtere og komponister fra hele Italien flokkedes.

Politisk set var Medicistyret ikke særlig stabilt — adskillige oprørsforsøg prægede anden halvdel af 1400-tallet — og da den franske konge blandede sig i de italienske forhold i 1494, blev Medicierne hurtigt fordrevet. I stedet tiltrådte den asketiske dominikanermunk Savonarola som statsleder, og hans vision om en Gudsstat på Jorden prægede byens styre i det næste par år, indtil han blev styrtet og en republikansk forfatning genindført i 1498. Under denne forfatning gjorde bl.a. Machiavelli politisk karriere.

Medicierne vendte tilbage, da en fra slægten blev pave i 1513. Atter fordrevet i 1527 kom slægten tilbage i 1530 med kejserlig og pavelig hjælp, men nu afskaffedes republikken helt, og Firenze blev et arveligt hertugdømme (efter 1569 storhertugdømme) under navnet Toscana.

Under hertug Cosimo 1. Medici opbyggedes et nyt centralistisk og bureaukratisk fyrstestyre, der varede indtil Den Franske Revolution, da Firenze blev en del af den franske republik. I 1815 genindførtes hertugstyret, nu under østrigsk dominans, men det ophævedes i 1859, da Toscana tilsluttede sig det nye italienske kongerige. Firenze var i tiden 1865-71 provisorisk hovedstad i det nye Italien. Tabet til Rom af denne værdighed førte til byens konkurs i 1878; den kom dog hurtigt på fode igen, bl.a. takket være forfattere, fx Jacob Burckhardt, der lovpriste byens enestående rolle i Europas udvikling i 1400- og 1500-tallet.

Siden 1800-tallets anden halvdel er en voksende strøm af kunstelskere og andre turister hvert år kommet til denne fornemme og rige by, der har fået betegnelsen Italiens Athen. Byens status som europæisk kulturby understregedes, da EU i 1972 placerede det første fælleseuropæiske universitet i Firenze; i 1986 var den EU-kulturby.

Arkitektur og billedkunst

Byens monumenter afspejler i store træk dens udvikling i storhedstiden mellem 1100 og 1600. Bymuren fra slutningen af 1200-t. er delvis bevaret syd for Arno ligesom en række tårne og porte; mod syd ligger fæstningen Forte di Belvedere, mod nord Fortezza da Basso fra 1530'erne. Firenze har to centre, placeret hhv. nord og syd for den romerske by omkring Piazza della Repubblica: Mod nord ligger Domkirkepladsen med domkirken og baptisteriet, mod syd Piazza della Signoria ... Læs videre om arkitektur og billedkunst i Firenze.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig