Danmarks kongehus

Danmark. Kong Frederik 8.; maleri fra 1911 af Otto Bache.

.

16. april 2012. Kronprinsparret hylder Dronning Margrethe 2. sammen med deres fire børn, Christian, Isabella og tvillingerne Vincent og Josephine også prins Henrik ses på balkonen i anledningen af dronningens 72 års fødselsdag. Her vinkes fra Amalienborg Slotsplads.

.

Margrete 1. Det Kongelige Bibliotek.

.

Danmark. Dronning Margrethe 2. i galla.

.

Danmark. Den Glücksborgske slægt.

.

Danmark. Kong Christian 9. Foto fra ca. 1868.

.

Danmark. Kong Christian 10. og dronning Alexandrine fotograferet ved tronskiftet i 1912 med deres to sønner, kronprins Frederik (9.) og prins Knud.

.

Danmark. Officielt portræt af kong Frederik 9., ca. 1960.

.

Danmark. Efter vielsen i Vor Frue Kirke 14.5.2004 kørte kronprinsesse Mary og kronprins Frederik gennem Københavns gader i åben karet.

.

Artikelstart

Danmarks kongehus er i videre forstand det regerende statsoverhoveds slægt, i snævrere forstand kredsen af nærtstående kongelige personer, der er underlagt særlige regler, som er fastsat i Kongelovens artikel 21.

For Danmarks vedkommende omfatter kredsen i 2018 ud over dronning Margrethe 2., kronprins Frederik samt dennes gemalinde, kronprinsesse Mary, og deres fire børn samt prins Joachim og dennes gemalinde, prinsesse Marie, og deres to børn samt Joachims to sønner af 1. ægteskab. Dertil kommer alle de til tronen arveberettigede prinser og prinsesser med ægtefæller. Disse personer kan ikke uden dronningens (monarkens) tilladelse rejse ud af landet eller indgå ægteskab. Prins Nikolais og prins Felix' mor, Alexandra, grevinde af Frederiksborg, udtrådte af kongehuset ved sin borgerlige vielse i 2007.

Fra valgkongedømme til arvekongedømme

Det danske kongehus kan føres tilbage til Gorm den Gamle (begravet 958 i Jelling i Jylland) og hans søn Harald 1. Blåtand, der flyttede kongesædet til Sjælland. De to er de første konger, som med sikkerhed kan tids- og stedfæstes i forbindelse med en samling af Danmark. Kongedømmet var et valgkongedømme, der var begrænset til kongehuset, men ikke til mandslinjen. Således var Svend 2. Estridsen søstersøn til Knud 2. den Store. Kongehuset nåede et højdepunkt med Valdemarerne, hvor dets indflydelse strakte sig over størstedelen af Østersøområdet, og igen senere med dronning Margrete 1., der samlede Norden i Kalmarunionen.

Efter de direkte linjers uddøen valgtes i 1448 grev Christian af Oldenborg til dansk konge under navnet Christian 1. og desuden til hertug over Slesvig og greve af Holsten. Gennem seks generationer, heraf tre kvindeled, nedstammede han fra kongehuset. Hans direkte efterkommere, den oldenborgske linje, førte som konger siden valget af Frederik 1. i 1523 skiftevis navnet Christian og Frederik og regerede, indtil Frederik 7. døde barnløs i 1863. Frem til 1660/61 eksisterede valgkongedømmet, men ved Enevoldsarveregeringsakten indførte Frederik 3. arvekongedømme for Danmark og Norge. I Kongeloven reguleredes bl.a. kongehusets forhold, og disse paragraffer vedblev at være i kraft, efter at det konstitutionelle monarki blev indført under Frederik 7. ved Grundloven af 5. juni 1849.

Det konstitutionelle monarki

Prins Christian af Glücksborg, der i lige mandslinje nedstammede fra kongehuset, blev tronfølger ved Arvefølgeloven 1853, og efter Frederik 7.s død 1863 overtog han som Christian 9. og dermed den glücksborgske linje tronen i en for Danmark vanskelig periode.

Christian 9. fik tilnavnet Europas svigerfar, idet hans datter Alexandra var gift med kong Edward 7. af England, hans datter Dagmar med kejser Aleksander 3. af Rusland og hans datter Thyra med hertug Ernst August af Cumberland. Da også Christians 9.s søn Vilhelm i 1863 var blevet græsk konge under navnet Georg 1., kunne en stor del af Europas kongehuse samles hos Christian 9. til familiesammenkomster på Fredensborg Slot. I 1905 blev sønnesønnen Carl konge af Norge under navnet Haakon 7.

Frederik 8. efterfulgte i 1906 sin far som konge, men fik kun en kort regeringstid, idet han døde i 1912. Hans ældste søn, Christian 10., regerede indtil 1947 og indskrev sig i historien som den konge, der i 1920 red over grænsen til det genvundne Sønderjylland, og som det nationale samlingspunkt under besættelsen 1940-1945.

Hans ældste søn, Frederik 9., blev i 1935 gift med prinsesse Ingrid af Sverige, der var datter af kong Gustav 6. Adolf. Han besteg tronen i 1947, og hans virke som konge styrkede det konstitutionelle monarki, idet han accepterede, at kongen var uden politisk magt. Som statsoverhoved medvirker regenten ved regeringsdannelser, står formelt i spidsen for regeringen og repræsenterer Danmark i udlandet. Kongehusets forståelse for disse forhold og kredsens nære kontakt til befolkningen har betydet, at dets position er stærkt grundfæstet.

Ved Tronfølgeloven af 27. marts 1953 blev den glücksborgske linjes arveret senest fastslået, hvorefter tronen nedarves blandt Christian 10.'s efterkommere. Efter loven gik sønner forud for døtre, men hvis der ingen sønner var, nedarvedes tronen til den ældste datter. Tronfølgeren, prinsesse Margrethe, der – trods en senere hyppigt udbredt misforståelse – aldrig har haft titel af kronprinsesse, kunne derfor under navnet dronning Margrethe 2. efter sin fars død i 1972 overtage tronen som den første kvinde, siden Margrete 1. døde i 1412. I 2009 blev Tronfølgeloven ændret, således tronen kan nedarves til både sønner og døtre.

Dronning Margrethe 2., der 10. juni 1967 blev gift med Henrik, prins af Danmark, født greve Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, overtog tronen 14. januar 1972. Regentparret har to sønner. Den ældste søn er kronprins Frederik, gift 14. maj 2004 med Mary Elizabeth Donaldson, kronprinsesse Mary; parret har børnene prins Christian, prinsesse Isabella og tvillingerne prins Vincent og prinsesse Josephine. Yngste søn er prins Joachim, gift 1995 med Alexandra Christina Manley, prinsesse Alexandra, nu grevinde af Frederiksborg. Parret blev skilt i 2005. I ægteskabet er der to sønner, prins Nikolai og prins Felix. Prins Joachim giftede sig 24. maj 2008 med Marie Agathe Odile Cavallier, prinsesse Marie; parret har børnene prins Henrik og prinsesse Athena.

Dronningen har to søstre, prinsesse Benedikte, der var gift med Richard, Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, og dronning Anne-Marie, der er gift med ekskong Konstantin 2. af Grækenland.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer (3)

skrev Peter E. Christensen

Billedet med diagrammet over “Den Glücksborgske slægt” er forældet, for både kronprins Frederik og prins Joachim har fået flere børn, siden diagrammet blev lavet. Derudover er prins Joachim blevet gift med prinsesse Marie (i 2008), hvilket også mangler i diagrammet.

svarede Peter E. Christensen

Prins Henrik og prins Richard er døde. De står stadig som levende i diagrammet (dødsår mangler).

svarede Suzanne Rindom

Kære Peter E. Christensen
Det er korrekt, at enkelte oplysninger i diagrammet i billedet er forældede. Vi vil erstatte grafikken med et, hvor informationerne er opdateret. Men indtil videre får det lov til at ligge.
Med venlig hilsen
Suzanne Rindom

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig