Thyra var prinsesse af Danmark, hertuginde af Cumberland, datter af Christian 9.; gift 1878 med Ernst August af Cumberland, hertug til Braunschweig og Lüneburg (1845-1923). Giftermålet med den preussiskfjendtlige hertug fik Bismarck til at offentliggøre aftalen med Østrig om ophævelsen af Pragerfredens § 5, som ellers var nordslesvigernes håb.