Georg 1. var konge af Grækenland fra 1863. Efter kong Ottos abdikation i 1862 blev den danske prins Vilhelm, Christian 9.s anden søn, udråbt til Georg 1., hellenernes konge, hvilket mere var et resultat af stormagtsinteresser end et udtryk for græske ønsker. Georg 1. formåede imidlertid at manøvrere behændigt i et ofte polariseret politisk klima. I 1867 blev han gift med Olga Konstantinovna, niece til den russiske kejser, Alexander 2. Georg brugte flittigt disse slægtskabsforbindelser til forbedring af Grækenlands internationale stilling. Han blev myrdet i Thessaloniki, skudt på åben gade.