Statsrådet, dansk statsorgan bestående af kongen (dronningen), den myndige tronfølger og samtlige ministre. Statsrådets møder, hvori alle love og vigtige regeringsforanstaltninger forhandles, kaldes statsråd. Hovedindholdet af møderne er stadfæstelse af love og godkendelser, som kongen (dronningen) har meddelt uden for Statsrådet med forbehold for efterfølgende corroboration, dvs. forelæggelse og godkendelse i statsråd. Der afholdes statsråd ca. 15 gange årlig, næsten altid onsdag og normalt i Statsrådssalen på Christiansborg. Regler om statsråd findes navnlig i Grundlovens § 17.